Hostrup kirke
Hostrup kirke
Guldager kirke
Guldager kirke
Guldager kirke set fra kirkevænget
Guldager kirke set fra kirkevænget
prædikestol
prædikestol

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR GULDAGER OG HOSTRUP KIRKER

Guldager Kirkegård

”Nyt fra graveren”

 

På kirkegården oplever vi oftere og oftere forskellige variationer af elektrisk lys og solcellelamper.

Vi gør opmærksom på at det ifølge kirkegårdens vedtægter ikke er tilladt med denne form for belysning på gravstederne.

Derfor ser vi os også nødsaget til at indsamle dette udstyr.

Indsamlet udstyr kan afhentes ved graverkontoret.

 

Nedenstående ses hvordan vore menighedsråd er konstitueret pr. 1. søn. i advent d. 27. nov:

Guldager Menighedsråds konstituering 2016:

Valg af formand:

Torben Riber er valgt

Valg af næstformand:

Torben Backs er valgt

Valg af kirkeværge:

Erik Nielsen er valgt

Valg af kasserer:

Bente Sørensen er valgt

Valg af kontaktperson:

Jannie Ulriksen er valgt

Valg af bygningskyndig person:

Herluf Fisker indstilles. Er valgt

Valg af underskrifts-berettiget:

Bente Sørensen og Torben Riber

Valg af medlemmer til kirke- og kirkegårdsudvalg:

Tove Bergmann, Bente Sørensen, Lis Hansen udgør udvalget.

Valg af medlemmer til præstegårdsudvalg:

Susanne Nikolajsen, Jerry Østergaard udgør udvalget

Valg af medlemmer til Sognehusudvalg:

Torben Backs og Jerry Østergaard udgør udvalget.

Valg af valgbestyrelse:

Bente Sørensen og Torben Riber udgør udvalget.

Valg af formand for valgbestyrelsen:

Bente Sørensen er valgt

Børne - og ungdomsudvalg:

Mette Præstegaard og Susanne og Tove udgør udvalget.

Aktivitetsudvalg:

Brian Bannerholt udgør udvalget

 

Konstituering Hostrup menighedsråd 2016:

 Formand: Marianne C. Veje

Næstformand: Ketty Lykke Gregersen

Kirkeværge: Lisbet Drangsfeldt

Kasserer: Bente Eg Klausen

Sekretær: Birgitte Davidsen Pedersen

Kontaktperson: Birgitte Davidsen Pedersen

Bygningssagkyndig: Viggo Jørgensen

Underskriftsberettiget: Bente Eg Klausen

Medlem af præstegårdsudvalg: Lisbet Drangsfeldt

Valgbestyrelse: Brian Bannerholdt, Bente Eg Klausen, Marianne C. Vej

Formand valgbestyrelse: Marianne C. Veje

 

Dobbeltpastoratet for Guldager og Hostrup Sogne ligger lidt uden for Esbjerg i Skads Provsti / Ribe Stift

Udover kirkerne i Guldager og Hostrup har vi et sognehus beliggende i Sønderris, hvor over halvdelen af sognets borgere bor.

Vi har mange aktiviteter for alle aldersgrupper: 
babysalmesang, børne- og ungekor, familiegudstjenester, sogneeftermiddage og -aftener samt meget mere.

Følg med her på websiden.