Kirkekontor for Guldager og Hostrup sogne

Kordegn: Torben Christiansen
Guldagervej 89
6710 Esbjerg V
Tlf: 75 11 61 90
Mail:Guldager.sogn@km.dk

Åbningstider:
tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00 – 13.00
Torsdag: kl. 15.00 – 18.00