Konfirmation

Konfirmation

Hvem kan blive konfirmeret?

                      Ifølge gældende kongelig anordning (AND nr. 1027 af 24/09/2014) er der adgang til at blive konfirmeret for enhver, der opfylder følgende tre betingelser:

1) er døbt med den kristne dåb,

2) har modtaget forberedelse til konfirmation (iht. bestemmelserne i AND nr. 1027), og

3) er fortrolig med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste.

                      Det påhviler præsten at påse, at disse ovennævnte betingelser for at blive konfirmeret er opfyldt.

Hvis man ikke er døbt?                     

                      Er man ikke døbt, kan man udmærket påbegynde konfirmationsforberedelsen, dvs. gå til præst, sammen med sin skoleklasse eller sit årgangshold. Men betingelsen for at blive konfirmeret under den afsluttende konfirmationsgudstjeneste på konfirmationsdagen er så, at man er blevet døbt forud for konfirmationsdagen (eller alternativt på selve konfirmationsdagen). En sådan dåb aftales med sognets præst.

 

Hvordan?

Man skal forberedes til konfirmation!

                      Ud over at være døbt med den kristne dåb gælder det som anført ovenfor, at konfirmanderne skal have modtaget konfirmationsforberedelse, og igennem denne forberedelse være gjort fortrolig med den kristne tros elementære indhold og med folkekirkens gudstjeneste.

Normalt forberedes man hos sin egen sognepræst, men . . . . . .

                      Ifølge den kongelige anordning skal en konfirmand normalt forberedes til konfirmation af en sognepræst i det pastorat, hvor konfirmanden bor. Dog kan konfirmationsforberedelsen gennemføres hos en anden folkekirkepræst, som er villig til at undervise og eventuelt konfirmere konfirmanden.

Konfirmationsdagen er afslutningen på konfirmationsforberedelsen.

                      Det egentlige indhold i konfirmationen er det, der sker under konfirmationsforberedelsen, nemlig opnåelse/oplæring af konfirmandens fortrolighed med den kristne troslære og folkekirkens gudstjeneste. Konfirmationsgudstjenesten på konfirmationsdagen er præstens afsluttende stadfæstelse af, at denne oplæring er sket. Uden den oplæring, som er indholdet i konfirmationsforberedelsen, er eller kan man ikke blive konfirmeret.

Hvornår og hvordan begynder konfirmationsforberedelsen?

                      Konfirmationsforberedelsen følger normalt skoleåret, og påbegyndes samtidig med, at et årgangshold starter i 7. klasse i folkeskolen (eller anden skole). Præsten giver i god tid information (tid og sted) til forældrene om konfirmationsforberedelsen enten via skolen eller direkte til forældrene.

Link til Kgl. Anordning nr. 1027 af 24/09/2014 om børnekonfirmandundervisning og konfirmation:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164454

 

Konfirmationsdatoer kommende år (alle dage kl. 10.00):


2017:
EIS: lør. d. 6. maj

7.A: St. Bededag d. 12. maj
7.B: Lør. d. 13. maj
7.C: Søn. d. 14. maj

2018:
EIS: lør. d. 21. april
7.A: St. Bededag d. 27. april
7.B: Lør. 28. april
7.C: Søn. 29. april

2019:
EIS: lør. d. 11. maj
7.A: St. Bededag d. 17. maj
7.B: Lør. 18. maj
7.C: Søn. 19. maj

2020:
EIS: lør. d. 2. maj
7.A: St. Bededag 8. maj
7.B: Lør. 9. maj
7.C: Søn. 10. maj

2021:
EIS: lør. d. 24. april
7.A: St. Bededag d. 30. april
7.B: Lør. 1. maj
7.C: Søn. 2. majHyppige spørgsmål vedr. konfirmationsdagen:

Hvordan foregår det i kirken?

                      Se en kort beskrivelse af konfirmationsritualet gennem nedenstående link: ”Sådan foregår konfirmation.”

Hvor mange gæster må vi tage med i kirken?

                      Der er ingen begrænsninger, ud over de pladsmæssige. Tværtimod synes vi det er glædeligt, at så mange som muligt bakker op omkring handlingen i kirken. Men der skal naturligvis altid være plads til konfirmandernes nærmeste familie. Ved store konfirmand-hold kan det blive nødvendigt at sætte begrænsninger for antallet af gæster i kirken.

Må man fotografere i kirken?

                      I Guldager og Hostrup kirke må man ikke fotografere eller filme, når en gudstjeneste eller en kirkelig handling er i gang.  Derudover er man velkommen til at fotografere før gudstjenesten eller efter gudstjenesten. Dvs. man må gerne fotografere før konfirmationsgudstjenestens start, når konfirmanderne i procession går ind i kirken, og når de går ud af kirken.

                      Så snart kordegnen starter gudstjenesten ved at sige: ”Lad os alle bede”, skal fotokameraer og videokameraer mv. lægges bort. Dette sker for at opnå ro og koncentration om den højtidelige handling. Når udgangsbønnen er til ende, kan man frit fotografere eller filme igen.

                      I kirken opretholder vi den gode skik, at man slukker for sin mobiltelefon, før man går ind i kirkerummet.

Sådan foregår konfirmationen