Livets begivenheder

Henvendelse om kirkelige handlinger

Henvendelse om kirkelige handlinger kan ske til:

Guldager Kirkekontor

Guldagervej 89, 6710 Esbjerg V
Kordegn: Torben Christiansen
Tlf: 75 11 61 90
Email: guldager.sogn@km.dk

Kontorets åbningstider:

Mandag: lukket.

Tirsdag, onsdag og fredag: 09.00 – 13.00.

Torsdag: 15.00 – 18.00.

 

Forespørgsler angående dåb, bryllup, begravelser og bisættelser kan tillige ske direkte til én af kirkens præster.

 

Kirkegårdskontoret/Graverkontoret
Guldagervej 89, 6710 Esbjerg V
Graver Søren Brydsø(tillige kirketjener)

Telefon: 75 11 61 93

Email: guldgraver@guldagerkirke.dk eller medhjaelper@guldagerkirke.dk