Navneændring

 

Ansøgning om navneændring skal ske på www.borger.dk.

Såfremt man ikke har mulighed for dette, kan der rettes henvendelse til kordegnekontoret.

Kordegnen kan oplyse om navnelovgivningen  . I øjeblikket koster navneændring kr. 500 i administrationsgebyr som betales i forbindelse med ansøgningen på borger.dk. Dette gebyr forhøjes typisk med kr. 10 ved hvert årsskifte. Navneændring i forbindelse med vielse er imidlertid gratis. Se dette menupunkt.

Kordegnekontoret behandler/ekspederer sagen.