Referater fra vore rådsmøder

Hostrup menighedsråd

Afbud:Ellen.Mette

Fraværende:

 

 

Dato 13.03.17

Blad nr.02.17

Kl. 16.00-17.00

Formandens initialer:

MCV

Sognehuset Sønderris

 

 

 

Dagsorden

 

1. Godkendelse af referat

 

Godkendt

2. Godkendelse af  dagsorden

Godkendt

3 Orientering fra formand

Udbytte af erfa møder og møder ved provsten: Det er frivilligt,  om man ønsker at deltage.

Godkendelse af forretningsorden for fællesmøder:Godkendt

Godkendelse af vedtægter for præstegårdsudvalg :Godkendt

Godkendelse af menighedsrådets forretningsorden : Godkendt

Aftale om møder med henblik på udarbejdelse af vedtægter 1.kirkeværge (Lisbet, Ellen, Børge og Marianne)

2. kontaktperson( Birgitte, Børge og Marianne)

3. kirkegård (Lisbet, Ellen, Marianne evt. Børge.)

4. kasserer (Bente, Marianne)

Fællesmøde med Guldager:Ikke ønske om fællesmøde, ingen punkter.

 Konfirmation: Søndag den 7 maj 2017. 1 konfirmand, Marianne køber højskolesangbogen som gave. Karina skaffer ekstra musikal ledsagelse.

Afskedsreception for Frank  torsdag 30/3 15-17 Sognehuset:Menighedsrådet giver en gave. Bente køber og afleverer.

Budgetsamråd 2. maj  kl. 17.00: Bente og Marianne deltager.

 

4..Orientering fra kassereren

 Godkendelse af regnskab 2016: Regnskabet er godkendt. Hostrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14531114, regnskab 2016, afleveret d. 15.03.2017 16:24

5. orientering fra kirkeværge/kontaktperson

Dato for medarbejdermøde + MR møde med kvartalsrapport.  16. maj kl.18.00 i forsamlingshuset. Birgitte bestiller mad ved Rikke Theilgaard.Til 10 personer. Marianne bestiller forsamlingshus.

Dato for kirkesyn: Onsdag,  den 19 april 2017 kl.16.00. Lisbeth ringer til Viggo Jørgensen.

6..Aktiviteter

 

5. Ny mødedato

 

16 maj 2017