Vielse

For at blive viet i Guldager og Hostrup Kirke skal man bo i sognet eller på anden måde have tilknytning til kirken, fx slægtsmæssig tilknytning til kirken eller sognet. Dog er månederne maj, juni,august og september forbeholdt de bosiddende i sognet.

Kirkelig vielse er i tidens løb blevet forbundet med mange sædvaner, som kan gøre en kirkelig vielse meget udgiftskrævende for brudeparret. Herunder store udgifter til særlig bryllupspåklædning, bryllupsfest, blomster og anden nødvendig pynt og udstyr i forbindelse med brylluppet og festen. Der gøres imidlertid opmærksom på, at en kirkelig vielse i Guldager-Hostrup kirker kan - og af præsterne meget gerne – gennemføres alene med deltagelse af brudeparret og allernærmeste familie og venner; eller endog med brudeparret alene. Og uden at der forventes særlig bryllupspåklædning eller stort selskab. Det kræver bestemt ikke store udgifter at blive viet efter kirkens enkle, smukke og traditionsrige vielsesritual.

 

Hvordan?

Tidspunkt for vielsen aftales med Guldager Kirkekontor. Vielser kan finde sted: kl. 12.00, 14.00 og 16.00.

Når tidspunktet for brylluppet er aftalt med Guldager Kirkekontor, skal man på www.borger.dk ansøge om vielse - ægteskabserklæring. Fra kommunen tilsendes herefter en Prøvelsesattest, som skal afleveres på kirkekontoret, jf. nedenfor. En prøvelsesattest er en dokumentation for, at den borgerlige myndighed (kommunen) godtgør, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, jf. Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel ved vielsen.
Ønskes der navneændring i forbindelse med vielsen – for den ene eller for begge personer - skal der ansøges om dette på www.borger.dk. Det er, som nævnt under Navneændring gratis at ændre navn i forbindelse med vielse. Dog er det et krav at der "opnås navnefællesskab" mellem parterne, dvs. at man i praksis har mindst ét navn fælles. Det være sig mellem- eller efternavn.

 

Attester

Følgende attester indsendes til Guldager Kirkekontor senest 14 dage inden vielsen:

- Prøvelsesattest, som man får tilsendt fra kommunen, jf. ovenfor.

- Ansøgning om navneændring, såfremt den ene eller begge parter ønsker dette. Rekvireres som ovenstående på www.borger.dk.

- Liste over vidner. Mindst 2 vidner skal angives til kirkekontoret. Vidnerne anføres med fulde navne og adresser på den blanket, som kirkekontoret medsender det bekræftelses-brev, man modtager efter tilmelding til vielse.

 

Senere bliver brudeparret kontaktet af præsten angående en samtale inden brylluppet.

 

Salmesang og orgelspil

Kirkelig vielse er en gudstjeneste, hvor der skal synges salmer. Vi vil normalt ikke godtage sange uden for salmebogen - for hvor går grænsen for, hvad man så kan synge i kirkerummet? Har I en favoritsang udenfor salmebogen er der rig mulighed for at synge ved festen bagefter! De samme kriterier gælder i øvrigt også for eventuelle soloindslag.

Derfor skal der i forbindelse med samtalen med præsten vælges salmer fra Den danske Salmebog. I er velkomne til at låne en salmebog i kirken, hvis I vil forberede jer.

I kan også gå ind på http://www.dendanskesalmebogonline.dk/, hvor der er salmeforslag og mulighed for at høre salmemelodierne. Præsterne vil gerne hjælpe jer med at finde frem til passende salmer. Normalt synger vi tre eller fire salmer ved et bryllup.

De valgte salmer ledsages af kirkeligt orgelspil.

Klik her, hvis I ønsker at se Vielsesritualet.

 

Pyntning af kirken til vielse

Pyntningen skal altid aftales med kirketjeneren/graveren.

Kontakt derfor kirketjeneren på Kirkegårdskontoret/Graverkontoret på 2021 2876


Kommer man selv med pynten, skal de færdige buketter leveres i en spand med vand inden fredag kl. 12.00. Så sætter personalet pynten op i kirken.

Vasernes størrelse er 8 cm i højden og 1,3 cm i diameter. Buketterne gør sig bedst ved at være ca. 15 cm høje. Kirken pyntes typisk med 41 eller 26 vaser.

Vil man have graveren til at stå for pyntningen, koster det 700 kr. Graveren bestiller blomsterne. Man kan vælge farve på blomsten, men ikke blomstertypen.

 

Praktiske oplysninger

Fotografering i kirken? I Guldager og Hostrup kirke må man ikke fotografere eller filme, når en gudstjeneste eller en kirkelig handling er i gang.  Man er velkommen til at fotografere før gudstjenesten eller efter gudstjenesten.

I forbindelse med bryllup/vielse betyder dette, at man gerne må fotografere før vielsen, og når bruden føres ind/brudeparret følges ind i kirken, og når brudeparret går ud af kirken.
Når den kirkelige handling starter, skal fotokameraer og videokameraer mv. lægges bort. Dette skal ske for at opnå ro og koncentration om den højtidelige handling. Reglen er, at der ikke må fotograferes fra den første salmer starter til den sidste salme er sunget færdigt. Efter brylluppet er man velkommen til at gå ind i kirken igen og må frit fotografere eller filme.
Mobiltelefoner. I kirken opretholder vi den gode skik, at man slukker for sin mobiltelefon, før man går ind i kirkerummet.

Udenfor kirken. Det er gammel skik at kaste ris efter brudeparret. Ris symboliserer frugtbarhed og hører derfor hjemme, når brudeparret bryder op ud på aftenen for at tage hjem og sørge for slægtens videreførelse! Så dels er det forkert brug af skikken at kaste ris, når man kommer ud af kirken - og dels er risene vanskelige at fjerne fra stene uden for kirken. Så vent venligst med at kaste ris til det rigtige tidspunkt, som altså er efter festen.

I de senere år har vi et par gange set, at brudeparret og eventuelt følget drikker et glas champagne udenfor kirkedøren. Vi vil gerne frabede os dette. Ikke fordi vi har noget imod champagne eller glade mennesker - tværtimod - men fordi vi faktisk befinder os på en kirkegård og ikke synes, det er god skik, at et helt selskab står og drikker vin på kirkegårdens område.

______________